کرد یعنی اصالت ناب ناب ناب.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  85/12/29ساعت 18:22  توسط کرمانج ترین کرمانج(باغچقی. ترین باغچقی)  |